KITZ' Statement of Corporate Mission
Action Guide

Giải thích về tuyên bố sứ mệnh của Tập đoàn KITZ

Để góp phần vào sự thịnh vượng toàn cầu, KITZ luôn nỗ lực không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác biệt và chất lượng. KITZ luôn nỗ lực gia tăng giá trị tập đoàn bằng việc sử dụng triết lý doanh nghiệp trên làm phương châm cho hoạt động kinh doanh của mình.

KITZ tin rằng giá trị doanh nghiệp tương đương với giá trị cổ đông từ tầm nhìn trung đến dài hạn. Để tiếp tục gia tăng giá trị này, chúng tôi tin rằng chúng tôi cần đạt được sự tăng trưởng cùng doanh thu bền vững bằng việc chiếm được lòng tin của khách hàng.

Bằng cách gia tăng giá trị doanh nghiệp của mình, chúng tôi muốn giúp tạo ra một xã hội phồn vinh và đủ đầy hơn thông qua việc đem đến nhiều loại lợi ích khác nhau cho cổ đông, khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và xã hội.

Tuyên bố sứ mệnh của Tập đoàn KITZ thể hiện các mục tiêu này và xác định rõ các mục đích của Tập đoàn KITZ, từ đó tạo nên đường lối hoạt động để phát triển hơn trong tương lai.



Corporate Mission