Mẫu Câu hỏi

Vui lòng đọc "Chính sách về Quyền riêng tư"KITZ Group Privacy Policy ở dưới. Sau khi đọc nội dung "Chính sách về Quyền riêng tư"KITZ Group Privacy Policy, và chỉ khi bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản và điều khiển của chính sách và thông báo đó, vui lòng điền vào các trường sau và nhấn vào "Đến Màn hình Xác nhận."

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Mục đích Sử dụng Thông tin của Khách hàng
Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng cho các mục đích sau.
1. Để trả lời các câu hỏi từ khách hàng
2. Để cung cấp thông tin cho khách hàng, như thông tin về sản phẩm và dịch vụ (bảo dưỡng và hỗ trợ, triển lãm, hội nghị chuyên đề và các nội dung khác)

Bản chất tự nguyện của việc cung cấp thông tin
Cho dù thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện, KITZ vẫn cần những thông tin này cho hoạt động kinh doanh của mình. Vì lý do đó, các cá nhân phải hiểu rằng KITZ có thể không liên hệ được với họ nếu họ chưa cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết hoặc nếu thông tin cá nhân đang được lưu hồ sơ là thông tin không chính xác.

Quản lý thông tin cá nhân
KITZ quản lý thông tin cá nhân một cách chính xác bằng cách thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp theo luật pháp quy định, chỉ thị và nôi quy liên quan đến các rủi ro về thông tin cá nhân (truy cập trái phép, mất mát, phá hoại, thay đổi, rò rỉ và các rủi ro khác).

Tính chính xác của thông tin cá nhân
KITZ thực hiện nhiều công đoạn để đảm bảo rằng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng là chính xác và cập nhật. Khách hàng phải thông báo cho KITZ về bất cứ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng quy trình được mô tả ở dưới trong phần "thông tin liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân."

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
KITZ sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận từ trước của từng cá nhân. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng trong trường hợp luật pháp, quy định hoặc chỉ thị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc nếu bên nhận thông tin không được coi là bên thứ ba, như là khi thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện một công việc cụ thể.

Giao thông tin cá nhân
KITZ có thể giao thông tin cá nhân cho một bên thứ ba khi thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện một công việc cụ thể nhằm mục đích thực hiện yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, thông tin cá nhân sẽ chỉ được tiết lộ hoặc sử dụng cho các mục đích được liệt kê ở trên. Thêm vào đó, KITZ sẽ chỉ lựa chọn các đối tác thuê ngoài thực hiện các tiêu chuẩn cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân, đưa ra các quy tắc bảo vệ thông tin cá nhân và giám sát việc sử dụng thông tin cá nhân được giao ra ngoài một cách phù hợp.

Thông tin liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân
Vui lòng nộp mẫu yêu cầu trên sau khi ghi yêu cầu để liên hệ với KITZ về việc sửa chữa, dừng sử dụng, tiết lộ hoặc các nội dung khác liên quan đến thông tin cá nhân. Có thể gửi mẫu yêu cầu này qua đường bưu điện hoặc email. KITZ sẽ sớm trả lời tất cả các yêu cầu trong khoảng thời gian phù hợp theo nội quy của mình.

KITZ Group Privacy Policy

Phòng Thúc đẩy Quan hệ Công chúng và Quan hệ Nhà đầu tư

CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM

Lầu 18, Tòa nhà Park IX, Số 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28-7305-8305

Câu chuyện Thương hiệu KITZ