Trang web của CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM (https://www.kitz-kvv.com) được vận hành bởi CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM. Người dùng phải đọc các quy tắc sau trước khi trước khi sử dụng trang web.

Miễn trừ trách nhiệm

CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM không đảm bảo nội dụng của trang web này và không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung này. Nội dung của trang web này và URL của trang web này có thể bị sửa đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM vận hành trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.

CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc thay đổi thông tin trên trang web này hoặc từ việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc vận hành trang web, bất kể vì lý do gì. Các quy tắc này có thể được sửa đổi vào bất cứ thời điểm nào mà không cần sự chấp thuận từ trước của người dùng.

Bản quyền

CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM nắm giữ bản quyền tất cả nội dung (thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh v.v...) của trang web này. Không được sao chép, tái sử dụng, bán hoặc khai thác lại nội dung của trang web này khi chưa có sự cho phép của CÔNG TY TNHH KITZ VALVE & ACTUATION VIỆT NAM. Thêm vào đó, không được thay đổi nội dung của trang web này dưới mọi hình thức.